• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Điểm danh 9 chiến đấu cơ nhanh nhất thế giới

F-4 Phantom II, tốc độ tối đa 2368 km/h

F-4 Phantom II, tốc độ tối đa 2368 km/h

F-106 Delta Dart, tốc độ tối đa 2454 km/h

F-106 Delta Dart, tốc độ tối đa 2454 km/h

MiG-31 Foxhound, tốc độ tối đa 2993 km/h

MiG-31 Foxhound, tốc độ tối đa 2993 km/h

Mikoyan Ye-152, tốc độ tối đa 3030 km/h

Mikoyan Ye-152, tốc độ tối đa 3030 km/h

XB-70 Valkyrie, tốc độ tối đa 3308 km/h

XB-70 Valkyrie, tốc độ tối đa 3308 km/h

Bell X-2 Starbuster, tốc độ tối đa 3369 km/h

Bell X-2 Starbuster, tốc độ tối đa 3369 km/h

MiG-25 Foxbat, tốc độ tối đa 3492 km/h

MiG-25 Foxbat, tốc độ tối đa 3492 km/h

SR-71 Blackbird, tốc độ tối đa 3540 km/h

SR-71 Blackbird, tốc độ tối đa 3540 km/h

X-15, máy bay chạy bằng động cơ tên lửa với tốc độ kinh hoàng 7274 km/h gần gấp 7 lần vận tốc âm thanh

X-15, máy bay chạy bằng động cơ tên lửa với tốc độ kinh hoàng 7274 km/h gần gấp 7 lần vận tốc âm thanh

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất