Báo Điện tử VTC News

Điểm danh '15 cơ quan không bảo vệ nổi trẻ em' khi bị xâm hại

(VTC News) - Tại Việt Nam, luật quy định khoảng 15 cơ quan có trách nhiệm bảo vệ trẻ em, tuy nhiên, khi bị xâm hại, trẻ lại không biết kêu ai hay tìm đến ai để được giúp đỡ.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO