Điểm danh '15 cơ quan không bảo vệ nổi trẻ em' khi bị xâm hại

(VTC News) - Tại Việt Nam, luật quy định khoảng 15 cơ quan có trách nhiệm bảo vệ trẻ em, tuy nhiên, khi bị xâm hại, trẻ lại không biết kêu ai hay tìm đến ai để được giúp đỡ.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113