Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân cao nhất là 29,5 điểm

Giáo dụcThứ Bảy, 29/07/2017 12:12:00 +07:00

Điểm chuẩn vào Học viện Cảnh sát nhân dân cao nhất là 29,5 điểm; thấp nhất là 25,75 điểm.

Ngày 29/7, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) chính thức công bố điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học CAND năm 2017. 

Theo đó, Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển sinh điểm cao nhất là 29,5 điểm; thấp nhất là 25,75 điểm.

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

 28.0

Trong số 10 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 7 thí sinh: 06 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm.

C03 Nam

 25.75

Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm.

D01 Nam

 26.25

A01 Nữ

 29.5

C03 Nữ

 28.25

D01 Nữ

 28.75

Trong số 4 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3

Lưu Ly

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn