Điểm chuẩn dự kiến vào Đại học Nội vụ Hà Nội ngày 20/8

(VTC News) - Đại học Nội vụ Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn dự kiến vào các ngành của trường tính đến 12h ngày 20/8.

Điểm chuẩn dự kiến của Đại học Nội vụ Hà Nội cũng đã có sự thay đổi so với những lần công bố trước đó. Hiện tại, nhà trường cũng đã công bố những ngành còn thiếu chỉ tiêu để thí sinh tiếp tục đăng ký xét tuyển.

Điểm chuẩn dự kiến vào Đại học Nội vụ Hà Nội tính đến 12h ngày 20/8 tại đây
Điểm chuẩn dự kiến vào Đại học Nội vụ Hà Nội tính đến 12h ngày 20/8 

Điểm chuẩn dự kiến vào Đại học Nội vụ Hà Nội tính đến 12h ngày 20/8 


Danh sách các ngành còn chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học Nội vụ Hà Nội 

Danh sách các ngành còn chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học Nội vụ Hà Nội 


Phạm Thịnh
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU