Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội 2015

(VTC News) - Đại học Văn hóa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2015 vào các ngành học trong trường. Báo điện tử VTC News sẽ tiếp tục cập nhật điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2016 trong thời gian sớm nhất.

Báo điện tử VTC News sẽ cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2016 khi có thông tin mới nhất.

Trước đó, phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2015.

Video: Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi bật mí việc chấm thi THPT quốc gia 2016.

Cụ thể:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Mức điểm trúng tuyển

1

A220113

VNH - Hướng dẫn du lịch quốc tế

D01

18.75

2

A220340C

VHH - Văn hoá truyền thông C

C00

23.5

3

A220340D

VHH-Văn hóa truyền thông D

D01

18.5

4

D220340C

VHH-Nghiên cứu VH C

C00

21.75

5

D220340D

VHH-Nghiên cứu VH D

D01

16.5

6

D220342C

QLVH-CSVH&QLNT C

C00

21.25

7

D220342D

QLVH-CSVH&QLNT D

D01

15.75

8

D220342R

QLVH-CSVH&QLNT R

NK02

19.5

9

B220342C

QLVH-QLNN về DSVH C

C00

21

10

B220342D

QLVH-QLNN về DSVH D

D01

16

11

A220342C

QLVH-QLNN về gia đình C

C00

20.75

12

A220342D

QLVH- QLNN về gia đình D

D01

16

13

D220342N1

QLVH-Biểu diễn âm nhạc

NK01

18.5

14

D220342N3

QLVH-Đạo diễn sự kiện

NK03

17.75

15

D220342N4

QLVH-Biên đạo múa

NK04

15.75

16

D220110C

Sáng tác văn học C

C00

23

17

D220110D

Sáng tác văn học D

D01

18.5

18

D220112C

Văn hoá các DTTSVN C

C00

20

19

D220112D

Văn hóa các DTTSVN D

D01

15.5

20

D220112R

Văn hóa các DTTSVN R

NK02

20.705

21

D220113C

VNH-Văn hoá du lịch C

C00

23.75

22

D220113D

VNH-Văn hóa du lịch D

D01

18.5

23

B220113C

VNH-Lữ hành, HDDH C

C00

24.5

24

B220113D

VNH-Lữ hành, HDDL D

D01

19

25

D320201C

Thông tin học C

C00

20.75

26

D320201D

Thông tin học D

D01

16.5

27

D320202C

Khoa học thư viện C

C00

20

28

D320202D

Khoa học thư viện D

D01

16.75

29

D320305C

Bảo tàng học C

C00

20.5

30

D320305D

Bảo tàng học D

D01

15.5

31

D320402C

Kinh doanh XBP C

C00

20.25

32

D320402D

Kinh doanh XBP D

D01

16

33

C220113C

Cao đẳng VNH C

C00

17.75

34

C220113D

Cao đẳng VNH D

D01

13.75

35

C220342C

Cao đẳng QLVH C

C00

14.5

36

C220342D

Cao đẳng QLVH D

D01

13

37

C320202C

Cao đẳng KHTV C

C00

12.5

38

C320202D

Cao đẳng KHTV D

D01

12

39

D220113LTC

Liên thông VNH C

C00

17

40

D220113LTD

Liên thông VNH D

D01

17.5

41

D320202LTC

Liên thông KHTV C

C00

17.75

42

D320202LTD

Liên thông KHTV D

D01

16

43

D220342LTC

Liên thông QLVH C

C00

20

Điểm trúng tuyển trên đây đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Văn hóa Hà Nội 2015 đối với những ngành, chuyên ngành năng khiếu ( Khối R ) đã nhân hệ số 1.5 và cộng cả điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực.

Lưu Ly
Bình luận