Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2015

(VTC News) - Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương vừa công bố điểm chuẩn vào trường năm 2015.

Điểm chuẩn vào Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 2015 như sau:
Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 2015 

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 2015 

 

 

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 2015  

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 2015  

Sau khi Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương công bố điểm chuẩn, hiện tại cả nước đã có hơn 40 trường đại học công bố điểm chuẩn

Phạm Thịnh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN