Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2015

(VTC News) - Điểm chuẩn Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) chính thức công bố điểm chuẩn NV1 vào các ngành học trong trường.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) năm 2015: Cao nhất là 32,17 điểm, thấp nhất là 17 điểm.
 Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2015.

 Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2015.

Cụ thể như sau:

  									1  									D140201  									Giáo dục mầm non  									
  									21.75

1 D140201 Giáo dục mầm non 21.75


Điểm chuẩn Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng
) năm 2015 chỉ tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Lưu Ly

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN