Điểm chuẩn Đại học Mỏ địa chất năm 2015

(VTC News) - Trường Đại học Mỏ địa chất đã chính thức công bố điểm chuẩn NV1 vào các ngành học trong trường dao động từ 15 điểm đến 18 điểm.

Trường Đại học Mỏ địa chất công bố điểm chuẩn năm 2015: Cao nhất là 18 điểm, thấp nhất là 15 điểm.
Đại học Mỏ địa chất đã công bố điểm chuẩn năm 2015 

Đại học Mỏ địa chất đã công bố điểm chuẩn năm 2015 


Cụ thể:

Mã trường: MDA

Mã trường: MDA


Sau khi Đại học Mỏ địa chất công bố điểm chuẩn, hơn 90 trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2015.

Lưu Ly
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN