• Zalo

Điểm chuẩn Đại học Mỏ địa chất năm 2015

Giáo dục Thứ Hai, 25/07/2016 16:15:00 +07:00

Đại học Mỏ địa chất đã công bố điểm chuẩn năm 2015 vào các ngành học trong trường. Báo điện tử VTC News sẽ tiếp tục cập nhật điểm chuẩn Đại học Mỏ địa chất năm 2016 trong thời gian sớm nhất.

Điểm chuẩn của đa số các trường đại học năm 2016 dự kiến sẽ giảm. Báo điện tử VTC News sẽ cập nhật thông tin điểm chuẩn Đại học Mỏ địa chất năm 2016 khi có thông tin mới nhất.

Trước đó, phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn Đại học Mỏ địa chất năm 2015.  Điểm vào các ngành học trong trường dao động từ 15 điểm đến 18 điểm. 

Video: Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2016 dự kiến giảm

Cụ thể:

Mã trường: MDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A 15 Đào tạo tại Vũng Tàu
2 D520601 Kỹ thuật mỏ A 15 Đào tạo tại Vũng Tàu
3 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A 15 Đào tạo tại Vũng Tàu
4 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A 15 Đào tạo tại Vũng Tàu
5 D340301 Kế toán A 15 Đào tạo tại Quảng Ninh
6 D520601 Kỹ thuật mỏ LT A 15  
7 D340101 Quản trị kinh doanh A 15 Đào tạo tại Quảng Ninh
8 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử LT A 15  
9 D510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học  A 17.75  
10 D340301 Kế toán A 15  
11 D340101 Quản trị kinh doanh A 15  
12 D520320 Kỹ thuật môi trường A 15  
13 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A 17.5  
14 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A 17.5  
15 D520103 Kỹ thuật cơ khí A 15.25  
16 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A 15  
17 D480201 Công nghệ thông tin A 15  
18 D520601 Kỹ thuật mỏ A 15  
19 D520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A 15  
20 D850103 Quản lý đất đai A 15  
21 D520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A 15  
22 D520501 Kỹ thuật địa chất A 15  
23 D520604 Kỹ thuật dầu khí A 17.75  
24 D520502 Kỹ thuật địa vật lý A 17.75  
25 D510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A 18  
26 D510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A 15 Đào tạo tại Vũng Tàu
27 D520604 Kỹ thuật dầu khí A 15 Đào tạo tại Vũng Tàu
28 D520601 Kỹ thuật mỏ A1 15 Đào tạo tại Vũng Tàu
29 D520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A1 15 Đào tạo tại Vũng Tàu
30 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A1 15 Đào tạo tại Vũng Tàu
31 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A1 15 Đào tạo tại Vũng Tàu
32 D510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A1 15 Đào tạo tại Vũng Tàu
33 D340301 Kế toán A1 15 Đào tạo tại Quảng Ninh
34 D340101 Quản trị kinh doanh A1 15 Đào tạo tại Quảng Ninh
35 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử LT A1 15  
36 D520601 Kỹ thuật mỏ LT A1 15  
37 D510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học  A1 15  
38 D340301 Kế toán A1 16.5  
39 D340101 Quản trị kinh doanh A1 15  
40 D520320 Kỹ thuật môi trường A1 15  
41 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A1 16.25  
42 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử A1 16.25  
43 D520103 Kỹ thuật cơ khí A1 15  
44 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A1 15  
45 D480201 Công nghệ thông tin A1 15  
46 D520607 Kỹ thuật tuyển khoáng A1 15  
47 D520601 Kỹ thuật mỏ A1 15  
48 D850103 Quản lý đất đai A1 15  
49 D520503 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ A1 15  
50 D520501 Kỹ thuật địa chất A1 15  
51 D510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A1 16  
52 D520604 Kỹ thuật dầu khí A1 17.25  
53 D520502 Kỹ thuật địa vật lý A1 17.25  
54 D520604 Kỹ thuật dầu khí A1 15 Đào tạo tại Vũng Tàu
55 D520320 Kỹ thuật môi trường B 15  
56 D850103 Quản lý đất đai B 15  
57 D340301 Kế toán D1 15 Đào tạo tại Quảng Ninh
58 D340101 Quản trị kinh doanh D1 15 Đào tạo tại Quảng Ninh
59 D340301 Kế toán D1 17.25  
60 D340101 Quản trị kinh doanh D1 15  
61 D850103 Quản lý đất đai D1 15

Video: Cụ ông U60 trong kỳ thi THPT quốc gia

Lưu Ly
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều