Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải TP.HCM 2015

(VTC News) - Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào trường năm 2015.

Điểm chuẩn ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chính thức năm 2015 từ 20,50 điểm đến 28,42 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Giao thông vận tải TP.HCM 2015 cụ thể như sau:
 Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2015

 Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn năm 2015

Các ngành Điện, Điện tử sẽ được phân ngành và chuyên ngành sau khi sinh viên hoàn thành chương trình hai năm học đầu, căn cứ vào kết quả học tập và quy định sau khi Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM công bố điểm chuẩn

Lưu Ly

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN