Điểm chuẩn Đại học An ninh nhân dân năm 2018

(VTC News) - Đại học An ninh nhân dân vừa công bố điểm chuẩn vào trường năm 2018.

Cụ thể điểm chuẩn Đại học An ninh nhân dân 2018:

- Ngành Nghiệp vụ an ninh:

+Nam (A01) 23,9 điểm; (C03) 23,6 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 21,1 điểm)

(D01) 22,95 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 22,2 điểm).

+ Nữ (A01) 24,3 điểm; (C03) 24,25 điểm; (D01) 24,55 điểm.

- Gửi đào tạo ngoài ngành: (B00) 18,45 điểm.

>>> Tham khảo điểm chuẩn Đại học An ninh nhân dân năm 2017

>>> CẬP NHẬT điểm chuẩn 2018: Các trường đại học công bố điểm chuẩn mới nhất

Thí sinh có thể xem lại điểm chuẩn Đại học An ninh nhân dân 2017:

Tổ hợp điểm tiêu chí phụ

A01 Nam 26.75; Trong số 5 thí sinh cùng mức 26.75 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 25.75  điểm

C03 Nam 25.0; Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95

D01 Nam 24.75; Trong số 2 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 1 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 24.3

A01 Nữ 28.5; Trong số 2 thí sinh cùng mức 28.5 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1

C03 Nữ 26.25; Trong số 6 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75 D01 Nữ 27.25 

>>> Đọc thêm: Đại học Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất 22 điểm

 

Lưu Ly
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU