Điểm chuẩn chính thức Học viện Cảnh sát nhân dân 2015

(VTC News) - Học viện Cảnh sát nhân dân vừa công bố điểm chuẩn các ngành của trường năm 2015.

Điểm chuẩn các ngành của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2015 như sau:

1.    Đối với Nam

Khối thi

Ngành

Đối tượng

A

A1

C

D1

Ghi chú

Nghiệp vụ Cảnh sát

27.5

26.0

24.5

24

Luật

Miền Bắc

26.75

24.75

23.5

Miền Nam

24.5

23

20.5

Ngôn ngữ Anh

Miền Bắc

22.10


Miền Nam

15

Đào tạo ngôn ngữ Trung Quốc


15 

2.    Đối với Nữ

Khối thi

Ngành

Đối tượng

A

A1

C

D1

Ghi chú

Nghiệp vụ Cảnh sát

Không ưu tiên xét tuyển

28.5

27.75

28.5

27.25

Ưu tiên xét tuyển

25.75

24.5

Luật

Miền Bắc

27.75

28.75

 25.25

Miền Nam

 26

27

Ngôn ngữ Anh

Miền Bắc

27.25


Miền Nam

23.57

Đào tạo ngôn ngữ Trung Quốc

23.20

Đối với Ngành Ngôn ngữ Anh thì điểm tiếng Anh chưa nhân đôi phải đạt từ 6.0 điểm trở lên.

Đối với Ngành ngôn ngữ Trung Quốc thì điểm tiếng Anh chưa nhân đôi phải đạt từ 5.0 điểm trở lên.

Sau khi Học viện Cảnh sát nhân dân công bố điểm chuẩn năm 2015, nhiều trường khối cảnh sát cũng sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn chính thức.

Phạm Thịnh
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU