Điểm chuẩn 3 trường đại học Y Dược

(VTC News)- ĐH Y Hải Phòng, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, ĐH Y Thái Bình vừa công bố điểm chuẩn vào trường năm 2013.

Điểm chuẩn các ngành của ĐH Y Hải Phòng như sau:

    D720101      Bác sỹ đa khoa      25,5

D720101 Bác sỹ đa khoa 25,5

Mức điểm trên dành cho thí sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm; khu vực ưu tiên kế tiếp cách nhau 0,5 điểm.

ĐH Y Hải Phòng, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, ĐH Y Thái Bình vừa công bố điểm chuẩn vào trường năm 2013. 

ĐH Y Hải Phòng, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, ĐH Y Thái Bình vừa công bố điểm chuẩn vào trường năm 2013. 


Điểm chuẩn Học viện Y  - Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2013 như sau:

Bác sĩ Y học cổ truyền: 21 điểm

Cao đẳng Điều dưỡng: 12 điểm

Trường nhập học vào ngày 22/8/2013.

Tr­ường Đại học Y Thái Bình công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học các hệ và ngành đào tạo năm 2013, cụ thể như­ sau:

1. Hệ chính quy

    Y đa khoa      25,5

Y đa khoa 25,5

2. Hệ liên thông

2.1 Diện có bằng tốt nghiệp d­ưới 36 tháng

    Y đa khoa      16,5

Y đa khoa 16,5

2.2 Diện có bằng tốt nghiệp từ 36 tháng trở lên

    Y đa khoa      15,5

Y đa khoa 15,5


Phạm Thịnh
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU