• Zalo

Di chuyển 4 que diêm để tạo thành 2 mũi tên, bạn có làm được?

Hỏi - Đáp Thứ Sáu, 05/03/2021 06:43:00 +07:00

Người chơi cần di chuyển 4 que diêm để biến hình cho sẵn thành 2 mũi tên có kích thước bằng nhau.

Những que diêm xếp thành hình dưới đây. Người chơi chỉ được phép di chuyển 4 que diêm, làm thế nào để tạo thành 2 mũi tên cùng hướng, cùng kích thước.

Di chuyển 4 que diêm để tạo thành 2 mũi tên, bạn có làm được? - 1

Lưu ý, người chơi chỉ được phép di chuyển 4 que diêm, không vứt, bẻ gãy, xếp chồng diêm lên nhau hoặc để thừa diêm.

Bạn có cảm nghĩ gì về "Di chuyển 4 que diêm để tạo thành 2 mũi tên, bạn có làm được?" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Đọc tiếp