• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

Đến lượt nông dân Trung Quốc đổ thanh long xuống ao

Hằng ngày, nông dân một nông trại trồng thanh long ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc phải đổ đi hàng loạt thanh long thối xuống ao cá. (Nguồn: chinanews.com)

Hằng ngày, nông dân một nông trại trồng thanh long ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc phải đổ đi hàng loạt thanh long thối xuống ao cá. (Nguồn: chinanews.com)

Năm nay thanh long ở đây được mùa nhưng sức tiêu thụ yếu, cộng thêm nhiệt độ cao nên không bảo quản được lâu. (Nguồn: chinanews.com)

Năm nay thanh long ở đây được mùa nhưng sức tiêu thụ yếu, cộng thêm nhiệt độ cao nên không bảo quản được lâu. (Nguồn: chinanews.com)

Nông dân đổ thanh long xuống ao cá. (Nguồn: chinanews.com)

Nông dân đổ thanh long xuống ao cá. (Nguồn: chinanews.com)

Phân loại thanh long. (Nguồn: chinanews.com)

Phân loại thanh long. (Nguồn: chinanews.com)

Ao cá được nhuộm đỏ bởi thanh long

Ao cá được nhuộm đỏ bởi thanh long

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất