Đến chùa dâng sao giải hạn là việc làm sai lầm

(VTC News) - Giáo lý nhà Phật không đề cập đến việc cúng sao có thể giải hạn; theo Kinh Phật, không có vị thần thánh nào gây vận hạn cho con người, tất cả là do con người tạo ra, "gieo nhân nào gặt quả nấy".

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113