Đề xuất tăng lương tối thiểu lên 1,15 triệu đồng/tháng

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu chung thêm 100.000 đồng (tương đương 9,5%) so với mức hiện nay kể từ 1/7/2013.

Trong nội dung dự thảo Nghị định (lần 4) quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vừa được đưa ra lấy ý kiến góp ý của người dân, Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,15 triệu đồng/tháng để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện các chế độ khác theo quy định tháng từ ngày 1/7 tới.
Mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 100.000 đồng/tháng. 

Mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 100.000 đồng/tháng. 


Theo đó mức lương cơ sở sẽ tăng 100.000 đồng (tương đương 9,5%) so với mức lương tối thiểu chung hiện nay là 1,05 triệu đồng/tháng.

Kinh phí dùng cho việc tăng lương được sử dụng từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn tiết kiệm 10% từ chi thường xuyên theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong năm 2013.

Theo Thanh Niên
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN