Đề xuất mở phố đèn đỏ ở Việt Nam: Nên hay không nên?

“Có nên mở phố đèn đỏ” tại Việt Nam hay không vẫn đang là cuộc tranh luận chưa có hồi kết giữa các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia văn hóa.

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế