Đề xuất bỏ biên chế suốt đời, xoá hình thức kỷ luật giáng chức

(VTC News) - Chính phủ đề xuất tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới tới đây sẽ chỉ được ký hợp đồng xác định thời hạn thay vì "biên chế suốt đời".

Chiều 24/5, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Bỏ biên chế suốt đời

Một nội dung mới đáng chú ý trong tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ là đề xuất đối với tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn. 

De xuat bo bien che suot doi, xoa hinh thuc ky luat giang chuc hinh anh 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình dự án Luật tại phiên họp. 

Đây được xem là biện pháp thúc đẩy cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ đó thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm, gắn chế độ tiền lương với vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.

Đây là phương án được Bộ Nội vụ lựa chọn trình ra Quốc hội xem xét, bên cạnh phương án giữ như quy định hiện hành là sẽ ký hợp đồng không xác định thời hạn, để người lao động yên tâm làm việc.

Về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, qua tổng hợp, ý kiến các Bộ, ngành, địa phương đều nhất trí với việc bổ sung quy định về xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác.

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc về tính pháp lý vì đối tượng này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật; hệ quả pháp lý của việc xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm, theo đó những văn bản, quyết định của những người này ký còn hiệu lực hay không...

Tuy nhiên, do đây là hình thức xử lý kỷ luật mới, đối tượng áp dụng tương đối rộng nên quá trình thực hiện có thể phát sinh một số vấn đề pháp lý khác nhau đối với các đối tượng khác nhau. Vì vậy, những nội dung này Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép quy định chi tiết ở Nghị định.

Xem xét bỏ hình thức kỷ luật giáng chức

Liên quan đề xuất không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho hay hiện còn 2 phương án. Một là, không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức, bởi vì việc quy định đồng thời 2 hình thức kỷ luật “giáng chức” và “cách chức” áp dụng đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý dễ dẫn đến tình trạng nể nang, chỉ áp dụng hình thức “giáng chức” thay vì phải áp dụng hình thức “cách chức”.

De xuat bo bien che suot doi, xoa hinh thuc ky luat giang chuc hinh anh 2

 Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra.

Hơn nữa, quy định về hình thức kỷ luật giáng chức là không phù hợp với việc bố trí công chức theo vị trí việc làm. Vì vậy, để bảo đảm tính nghiêm minh, sự nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm của đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý, tránh tình trạng lợi dụng quy định để xử lý kỷ luật ở mức độ nhẹ hơn thì không nên tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức.

Hai là, giữ hình thức kỷ luật giáng chức như Luật Cán bộ, công chức hiện hành. Dự thảo Luật Chính phủ trình Quốc hội theo phương án không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức theo phương án 1.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật không tiếp tục quy định đối tượng lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là công chức. Đây cũng là nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến số lượng lớn đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Trình bày Báo cáo thẩm tra về 2 dự án luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Pháp luật nhận thấy, những nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết trong dự thảo Luật tương đối nhiều và rất quan trọng nhưng hồ sơ dự án Luật mới có 3 dự thảo Nghị định quy định chi tiết.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo sát sao việc xây dựng, chỉnh lý và ban hành các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm văn bản được ban hành khả thi, có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Thanh tra Chính phủ bắt đầu kiểm tra việc tăng giá điện của EVN

Thanh tra Chính phủ bắt đầu kiểm tra việc tăng giá điện của EVN

Thanh tra Chính phủ phối hợp với các đơn vị bắt đầu kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện, thu tiền điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).
Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Tài chính quanh khoản truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng của Unilever

Tổng Kiểm toán tranh luận với Bộ trưởng Tài chính quanh khoản truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng của Unilever

Giống như trong kỳ họp thứ 6, Tổng Kiểm toán tiếp tục tranh luận với Bộ trưởng Tài chính quanh khoản truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng của Unilever.
Duy Thành
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU