• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Đệ nhất phu nhân Syria đang làm gì?

Đệ nhất phu nhân Syria làm đồ ăn cho các em nhỏ hôm 4/8 giờ Syria

Đệ nhất phu nhân Syria làm đồ ăn cho các em nhỏ hôm 4/8 giờ Syria

Đệ nhất phu nhân Syria tích cực tham gia các hoạt động xã hội tạo được thiện cảm với người dân Syria

Đệ nhất phu nhân Syria tích cực tham gia các hoạt động xã hội tạo được thiện cảm với người dân Syria

Đệ nhất phu nhân Syria Asma al-Assad đích thân làm cơm cho các em nhỏ

Đệ nhất phu nhân Syria Asma al-Assad đích thân làm cơm cho các em nhỏ

Đệ nhất phu nhân Syria Asma al-Assad thân thiện với người dân Syria

Đệ nhất phu nhân Syria Asma al-Assad thân thiện với người dân Syria

Đệ nhất phu nhân Syria Asma al-Assad cho quà một em nhỏ

Đệ nhất phu nhân Syria Asma al-Assad cho quà một em nhỏ

Đệ nhất phu nhân Asma al-Assad thăm hỏi người khuyết tật

Đệ nhất phu nhân Asma al-Assad thăm hỏi người khuyết tật

Đệ nhất phu nhân Syria Asma al-Assad giao lưu và chụp ảnh cùng các em học sinh

Đệ nhất phu nhân Syria Asma al-Assad giao lưu và chụp ảnh cùng các em học sinh

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất