Đề nghị Chính phủ nêu rõ thời hạn xin lùi trình Luật Đất đai sửa đổi

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 16/04/2022 11:09:02 +07:00
(VTC News) -

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho hay, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi nhưng không đề xuất thời hạn lùi cụ thể.

Sáng 16/4, phiên họp thứ 10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Báo cáo tóm tắt thẩm tra đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật cho hay, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi nhưng không đề xuất thời hạn lùi cụ thể.

Uỷ ban Pháp luật và Uỷ ban Kinh tế cho rằng đây là dự án luật rất cấp thiết, cần phải ban hành sớm và đã được đưa vào Chương trình từ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2019), sau đó phải điều chỉnh nhiều lần, lần này là đề nghị điều chỉnh lần thứ tư.

Đề nghị Chính phủ nêu rõ thời hạn xin lùi trình Luật Đất đai sửa đổi - 1

Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật, lý do Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình là đợi Hội nghị Trung ương 5 xem xét tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW không phải là vấn đề mới, khi Quốc hội xem xét đưa dự án vào Chương trình đã cân nhắc vấn đề này.

Do đó, các cơ quan của Quốc hội đề nghị chỉ nên lùi 1 kỳ để trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật này tại kỳ họp thứ 4 và vẫn xem xét, thông qua theo quy trình tại 3 kỳ họp như Quốc hội đã quyết định.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, vẫn còn dự án luật phải xin lùi thời hạn trình. Một số cơ quan vẫn chưa thực sự chủ động trong việc lập đề nghị xây dựng các dự án luật để đề xuất đưa vào Chương trình, hồ sơ đề nghị xây dựng một số luật chất lượng chưa cao, chưa đảm bảo thời hạn theo quy định.

Theo ông Lê Thành Long, nguyên nhân của việc này là do có tình trạng lãnh đạo một số cơ quan vẫn chưa chỉ đạo sát công tác xây dựng pháp luật; chưa tính toán kỹ về phạm vi điều chỉnh, nội dung cũng như tác động của các chính sách; chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của tổ chức pháp chế.

Về đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và bổ sung Chương trình năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp khẳng định, không đưa vào những dự án thiếu hồ sơ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, phải bảo đảm tính linh hoạt, có “độ mở” và phải tính đến khả năng sẽ tiếp tục có các đề xuất bổ sung một số dự án vào Chương trình.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội đã xem xét, thông qua 2 dự án, dự thảo. Còn lại 13 dự án, Chính phủ tiếp tục phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 và thứ 4.

Chính phủ đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đưa 15 dự án luật vào chương trình. 

Tại kỳ họp thứ 5, Chương trình thông qua dự kiến 9 dự án luật, là các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, gồm: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự.

Chương trình cho ý kiến dự kiến 4 dự án luật là Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Phát triển công nghiệp.

Tại kỳ họp thứ 6, Chương trình thông qua dự kiến 4 dự án, là các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5. Đồng thời, Chương trình cho ý kiến dự kiến 2 dự án là Luật Lưu trữ (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Đề nghị Chính phủ nêu rõ thời hạn xin lùi trình Luật Đất đai sửa đổi - 2

Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Trong năm 2022, Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình với 17 dự án luật.

Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 3, sẽ bổ sung 3 dự án trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua theo quy trình 1 kỳ họp, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và 2 dự thảo Nghị quyết. Đồng thời bổ sung vào Chương trình cho ý kiến 3 dự án luật gồm: Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cùng với đó, Chính phủ cũng đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án Luật. Thời điểm đó, Chính phủ sẽ hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội.

Tại Kỳ họp thứ 4, Chính phủ bổ sung vào Chương trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình 1 kỳ họp. Đồng thời, bổ sung vào Chương trình thông qua 3 dự án và cho ý kiến đối với 8 dự án.

Với việc điều chỉnh như trên, số lượng các dự án thuộc Chương trình năm 2022 sẽ là 27 dự án, tăng 14 dự án so với Chương trình đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Quang Tuyền

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ
Bình luận
vtc.vn