Đề nghị Chính phủ báo cáo rõ các khoản nợ của ngân sách Nhà nước

Kinh tếThứ Hai, 21/10/2019 16:29:00 +07:00

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo đó, Ủy ban Tài chính Ngân sách thẩm tra ghi nhận Chính phủ nỗ lực để giảm chi thường xuyên, chú trọng công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tuy nhiên, những tồn tại trong chi thường xuyên được Quốc hội đề cập trong những năm gần đây chưa khắc phục triệt để.

Cụ thể, trong chi thường xuyên có xu hướng giảm chậm. Vẫn còn nhiều địa phương chưa cân đối được ngân sách, chi thường xuyên vẫn còn cao trong khi nguồn lực dành cho chi đầu tư phát triển rất hạn chế.

Tình trạng mua sắm, sử dụng tài sản công vẫn diễn ra chưa đúng quy định của pháp luật; nhiều lễ hội, hội nghị, kỷ niệm ngày thành lập, tái thành lập, các lễ khởi công, khánh thành có tính chất hình thức, gây lãng phí ngân sách, chưa thực sự tiết kiệm.

Chi cho đầu tư, phát triển vẫn còn hạn chế như tình trạng chậm giao vốn, thủ tục giao vốn vẫn còn phức tạp làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, khiến nhiều dự án quan trọng bị dở dang, chuyển tiếp kéo dài.

duc-hai

 Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải. (Ảnh: Zing.vn)

Về dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020, ông Hải cho biết cơ quan thẩm tra đồng ý với đề xuất của Chính phủ khi xây dựng tổng dự toán thu ngân sách tăng 3,8% so năm 2019.

Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ tiếp tục theo dõi sát tình hình, đánh giá tác động các khoản tăng thu và giảm thu ngân sách trong năm 2020 để phấn đấu tăng thu ở mức cao hơn (khoảng 4-4,5%).

Về dự toán chi ngân sách năm 2020, Chính phủ dự kiến chi đầu tư phát triển tăng 41.300 tỷ đồng (tăng 9,6%) so với dự toán năm 2019, chiếm 26,9% tổng chi ngân sách Nhà nước. Đại diện cơ quan thẩm tra đánh giá đây là mức tăng hợp lý do nguồn lực có hạn.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng mức tăng 9,6% là thấp so với yêu cầu về nguồn vốn đầu tư khá lớn để hoàn thành các dự án đầu tư công giai đoạn 2016-2020 còn dở dang.

Đa số ý kiến trong Ủy ban thẩm tra đồng ý với đề nghị của Chính phủ giữ mức bội chi ngân sách Nhà nước 3,44% GDP.

Ủy ban cũng đồng ý với Chính phủ khi đề cập đến vấn đề nợ công, đến hết năm 2020 dự kiến mức dư nợ công là 54,3% GDP, nợ Chính phủ là 48,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia là 45,5% GDP.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ báo cáo rõ Quốc hội tại kỳ họp này về tất cả các khoản nợ của ngân sách Nhà nước như: Nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ vốn ứng trước, nợ nguồn thanh toán của ngân sách Nhà nước. Đồng thời lưu ý về rủi ro thanh khoản, kỳ hạn trái phiếu, lãi suất huy động và vấn đề đảo nợ… để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

Phương án phân bổ ngân sách năm 2020 đặt ra kế hoạch dự toán chi đầu tư phát triển tăng 11,7% so với dự toán năm 2019. Sau khi trừ một số khoản chi chung theo nhiệm vụ, nguồn vốn còn lại của ngân sách Trung ương để phân bổ không nhiều, khoảng 112.900 tỷ đồng, tăng 32.300 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Đức Hải, đây là mức thấp không bảo đảm được vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương.

Đào Bích
Bình luận