Để cử 3 nhân sự để bầu Phó chủ tịch Quốc hội

Chính trịThứ Tư, 31/03/2021 15:30:00 +07:00
(VTC News) -

Ủy ban Thường vụ trình danh sách đề cử các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải để đại biểu bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.

Chiều 31/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội. Các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải có tên trong danh sách.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách, các đại biểu thảo luận ở Đoàn. Sáng mai (1/4), Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu các tân Phó chủ tịch Quốc hội.

Trước đó, Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XIV đối với bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Phùng Quốc Hiển bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi bỏ phiếu miễn nhiệm, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 3 chức danh trên. Với 454/459 (94,58%) đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội khóa XIV có 4 Phó Chủ tịch Quốc hội. Ông Đỗ Bá Tỵ sẽ tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội cho đến Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV khi có nhân sự kiện toàn.

Để cử 3 nhân sự để bầu Phó chủ tịch Quốc hội - 1

Ông Trần Thanh Mẫn.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962, quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông là Tiến sĩ Kinh tế. Trình độ Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII; XIV.

Ông Trần Thanh Mẫn từng có hơn 10 năm (1981 - 1994) là cán bộ đoàn, giữ các chức vụ từ Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang rồi Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ.

Năm 1999, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ, đến năm 2008 là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.

Năm 2011, ông là Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị thành phố Cần Thơ.

Năm 2015, ông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến naăm 2016 là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tháng 6/2017, ông Trần Thành Mẫn được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Để cử 3 nhân sự để bầu Phó chủ tịch Quốc hội - 2

Ông Nguyễn Khắc Định.

Ông Nguyễn Khắc Định sinh ngày 3/1/1964, quê quán xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông là Tiến sĩ Luật học, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV.

Ông Nguyễn Khắc Định từng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thư ký - biên tập Văn phòng Chính phủ, Trợ lý của Thủ tướng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được phân công điều hành Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 7/2016, ông là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Tháng 10/2019, ông Định được phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 13/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ông Nguyễn Khắc Định được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để cử 3 nhân sự để bầu Phó chủ tịch Quốc hội - 3

Ông Nguyễn Đức Hải.

Ông Nguyễn Đức Hải, sinh ngày 29/7/1961, quê quán xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông là Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Đức Hải Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV.

Ông Nguyễn Đức Hải từng là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004-2009; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015.

Tháng 2/2015, ông là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Tháng 4/2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIII.

Ngày 22/7/2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa  XIV

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Đức Hải được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xuân Trường
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp