Để 30 chú chó chết ngạt, chủ đối mặt án tù 90 năm

Một người đàn ông ở Philipines cũng đang có nguy cơ phải ngồi tù tới 90 năm vì sự tắc trách của ông này khiến cho 30 chú chó chết ngạt.

VTC14

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao