• Zalo

Dạy bé tiểu học 15 từ vựng về con vật bằng tiếng Anh qua trò ô chữ

Giáo dục Thứ Tư, 25/09/2019 06:45:00 +07:00

Ô chữ bao gồm 15 từ vựng về con vật đơn giản giúp bé hoc tiếng Anh nhanh trong thời gian ngắn.

Các từ vựng về con vật có thể xuất hiện theo hàng dọc, hàng ngang, hàng chéo từ trái sang phải và ngược lại.

o chu 1

 

1. DOG

2. CAT

3. HAMSTER

4. FISH

5. MOUSE

6. GUINEA PIG

7. BIRD

8. SNAKE

9. IGUANA

10. FEBRET

11. GERBIL

12. CHINCHILLA

13. CHICKEN

14. LIZARD

15. RAT

o chu 2

 

Quỳnh Anh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin