• Zalo

Từ hôm nay, thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Đầu Tư Thứ Ba, 25/02/2020 16:30:58 +07:00

(VTC News) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành nghị định sửa đổi một số điều quy định về lệ phí môn bài, trong đó bổ sung thêm các trường hợp được miễn.

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung thêm khoản 8, 9, 10 tại điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về các trường hợp miễn lệ phí môn bài.

Từ hôm nay, thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài - 1

Nghi định của Chính phủ bổ sung thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài.

Cụ thể, miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 1/1 đến 31/12) đối với: Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới); Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đó cũng được miễn lệ phí môn bài.

Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài.

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập cũng được miễn lệ phí môn bài.

Nghị định 22/2020/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về khai, nộp lệ phí môn bài. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/2/2020.

Phong Vũ
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục