Đầu năm, lễ bái hít khói hương nhiều độc hại thế nào?

Thắp nhiều hương khi đi lễ là thói quen của không ít người Việt, tuy nhiên, hít khói hương quá nhiều, nhất là những loại hương tẩm hóa chất có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bạn.

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng