• Zalo

'Đau đầu' bài toán tìm số tuổi của 3 chị em, máy tính cũng không giải được

Giáo dục Thứ Tư, 30/10/2019 16:50:00 +07:00

Bài toán đòi hỏi bạn phải có khả năng tính toán và tư duy logic để tìm được đáp án chính xác cuối cùng.

Câu hỏi:

Lấy số tuổi của 3 chị em nhân với nhau thì được 36. Tổng số tuổi của chị em bằng 13. Người chị lớn tuổi nhất có tóc màu vàng. Vậy mỗi người bao nhiêu tuổi?

13765710-32790555-Card_153019_2-0-1477140041-1477140051-1200-5-1488295420-650-32e9147584-1492256029

 

Lấy tuổi 3 chị em nhân với nhau được 36. Vậy có thể xảy ra những trường hợp sau:

36 = 2 × 3 × 6, khi đó 2 + 3 + 6 = 11.

36 = 2 × 2 × 9, khi đó 2 + 2 + 9 = 13.

36 = 4 × 9 × 1, khi đó 4 + 9 + 1 = 14.

36 = 4 × 3 × 3, khi đó 4 + 3 +3 = 10.

36 = 18 × 2 × 1, khi đó 18 + 2 + 1 = 21.

36 = 12 × 3 × 1, khi đó 12 + 3 + 1 = 16.

36 = 6 × 6 × 1, khi đó 6 + 6 + 1 = 13.

36 = 36 × 1 × 1, khi đó 36 + 1 + 1 = 38.

Có 2 trường hợp thỏa mãn điều kiện tổng số tuổi của 3 chị em bằng 13, đó là 2, 2, 9 và 6, 6, 1.

Đến đây, dữ liệu tưởng như vô dụng "chị cả có mái tóc vàng" mới bắt đầu hữu ích. Câu nói này chỉ ra rằng, người chị gái không phải là 2 chị em sinh đôi. Do vậy, đáp án là cô chị 9 tuổi, 2 cô em đều 2 tuổi.

Quỳnh Anh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin