• Zalo

Đáp án 'câu đố thách thức trí tuệ của bậc thầy toán học'

Giáo dục Thứ Ba, 12/11/2019 06:20:00 +07:00

Với những bài toán dạng như thế này, nếu không có cách giải phù hợp, bạn sẽ không thể tìm ra được giá trị của các số một cách nhanh nhất.

Gọi màu xanh lam là a; màu xám là b và màu đỏ là c. (0 < c < 10)

Ta có: hàng đơn vị là c + c + c.  Nếu c = 1, c + c + c = 3. Nếu c = 9, c + c + c = 27.

Lúc này sẽ xảy ra 3 trường hợp.

Trường hợp 1: c + c + c = c  => 3c = c => c = 0 => loại

Trường hợp 2: c + c + c = 20 + c => 2c = 20 => c = 10 => loại (vì c < 10)

Trường hợp 3: c + c + c = 10 + c => 2c = 10 => c = 5

=> đáp án của phép tính trên là 555

Ta có: ab5 + ab5 + ab5 = 555

=> ab5 = 185 => a = 1 và b = 5.

Tùng Lâm
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin