• Zalo

Đáp án 'câu đố đi tìm ngày nói thật'

Giáo dục Thứ Ba, 24/12/2019 06:51:51 +07:00
(VTC News) -

Câu đố đòi hỏi sự logic cực lớn, và bạn sẽ không trả lời được nếu như không có bộ óc của một người thông minh.

Hãy xét đến từng ngày trong 3 ngày liên tiếp mà tên trộm nói ra những điều trên.

Nếu tên trộm nói dối trong ngày 1, vậy ngày hắn nói thật sẽ là Thứ Hai hoặc Thứ Ba.

Nếu tên trộm nói dối trong ngày 3, vậy ngày hắn nói thật sẽ là Thứ Tư hoặc Thứ Sáu. 

Nếu tên trộm nói dối trong cả ngày 1 và ngày 3, vậy ngày hắn nói thật sẽ là 2 trong số 4 ngày trên. Điều này trái với giả thiết của đề bài, do vậy, tên trộm bắt buộc phải nói thật trong ngày 1 và ngày 3.

Bên cạnh đó, ngày 2 cũng là ngày tên trộm nói dối (vì hắn chỉ nói thật 1 ngày trong tuần), do vậy, ngày 2 sẽ không phải là Thứ Năm, Thứ Bảy và Chủ Nhật, và nó sẽ là Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Sáu.

Nếu ngày 1 là ngày tên trộm nói thật, vậy ngày đó sẽ là Thứ Tư hoặc Thứ Sáu. Khi đó, ngày 2 sẽ là Thứ Năm hoặc Thứ Bảy (trái với điều vừa chứng minh ở trên) nên trường hợp này bị loại.

Do vậy, tên trộm sẽ nói thật vào ngày 3, là Thứ Hai hoặc Thứ Ba. Khi ấy, ngày 2 sẽ là Chủ nhật hoặc Thứ Hai. Ngày 2 không thể là Chủ Nhật, do vậy nó sẽ là Thứ Hai.

Ngày 2 là Thứ Hai, vậy ngày 3 là Thứ Ba. Vậy tên trộm nói thật vào Thứ Ba.

<<< Câu hỏi

Tùng Lâm
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin