• Zalo

Đáp án 'cách chứng minh 0 0 0 = 6'

Giáo dục Chủ Nhật, 17/11/2019 06:35:00 +07:00

Nếu được sử dụng tất cả các ký hiệu toán học, bạn có thể chứng minh 0 0 0 = 6?

Những phép tính này có thể nhiều hơn 1 cách xử lý. Cách thêm ký hiệu dưới đây được coi là phổ biến và đơn giản nhất để những người không giỏi về toán học cũng có thể hiểu được.

Chúng ta sẽ giải quyết những phép tính đơn giản trước

2 2 2 = 6 => 2 + 2 + 2 = 6

6 = 6 = 6 => 6 + 6 – 6 = 6

7 7 7 = 6 => 7 – 7/7 = 6

5 5 5 = 6 => 5 + 5/5 = 6

3 3 3 = 6 => 3 × 3 – 3 = 6

Với 9 9 9 = 6

Nếu đã làm được phép tính với số 3, chúng ta cũng có thể dùng cách tương tự với số 9

Vì √(9) = 3 nên ta có: √(9) x √(9) - √(9) = 6

Với 4 4 4 = 6

Tương tự, vì √(4) = 2, nên ta cũng dùng cách tương tự với số 2 để thực hiện phép tính với số 4

√(4) + √(4) + √(4) = 6

Với 10 10 10 = 6

Ta có: 3! = 6 

=> √(9)! = 6

=> (√(10 – 10/10))! = 6

Với 1 1 1 = 6

3! = 6 => (1 + 1 + 1)! = 6

Với 0 0 0 = 6

Vì 0! = 1 => (0! + 0! + 0!)! = 6

Với 8 8 8 = 6

Đây được coi là phép tính khó giải nhất trong các phép tính trên.

Ta có:  √(9)! = 6 => (√(8 + 8/8))! = 6

<<< Xem câu hỏi

Tùng Lâm
Bạn có cảm nghĩ gì về "Đáp án 'cách chứng minh 0 0 0 = 6'" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin