Đáp án các môn tổ hợp Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT Quốc gia 2019

(VTC News) - VTC News xin chia sẻ đáp án các môn Vật lý, Sinh học, Hóa học trong tổ hợp Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Sáng 26/6, thí sinh cả nước vừa hoàn thành các môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên, gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Thời gian dành cho mỗi môn là 50 phút, đề được soạn dưới dạng trắc nghiệm. Dưới đây là đáp án:

1. SINH HỌC

Xem đề thi tại đây và đáp án 24 mã đề Sinh:

Đáp án môn Sinh mã đề 201:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 1

 

Đáp án môn Sinh mã đề 202:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 2

 

Đáp án môn Sinh mã đề 203:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 3

 

Đáp án môn Sinh mã đề 204:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 4

 

Đáp án môn Sinh mã đề 205:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 5

 

Đáp án môn Sinh mã đề 206:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 6

 

Đáp án môn Sinh mã đề 207:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 7

 

Đáp án môn Sinh mã đề 208:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 8

 

Đáp án môn Sinh mã đề 209:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 9

 

Đáp án môn Sinh mã đề 210:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 10

 

Đáp án môn Sinh mã đề 211:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 11

 

Đáp án môn Sinh mã đề 212:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 12

 

Đáp án môn Sinh mã đề 213:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 13

 

Đáp án môn Sinh mã đề 214:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 14

 

Đáp án môn Sinh mã đề 215:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 15

 

Đáp án môn Sinh mã đề 216:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 16

 

Đáp án môn Sinh mã đề 217:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 17

 

Đáp án môn Sinh mã đề 219:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 18

 

Đáp án môn Sinh mã đề 218:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 19

 

Đáp án môn Sinh mã đề 220:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 20

 

Đáp án môn Sinh mã đề 221:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 21

 

Đáp án môn Sinh mã đề 222:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 22

 

Đáp án môn Sinh mã đề 223:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 23

 

Đáp án môn Sinh mã đề 224:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 24

 

2. HÓA HỌC

Xem đề thị tại đây và đáp án 24 mã đề Hóa:

Đáp án môn Hóa mã đề 201:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 25

 

Đáp án môn Hóa mã đề 202:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 26

 

Đáp án môn Hóa mã đề 203 :

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 27

 

Đáp án môn Hóa mã đề 204:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 28

 

Đáp án môn Hóa mã đề 207:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 29

 

Đáp án môn Hóa mã đề 211:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 30

 

Đáp án môn Hóa mã đề 213:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 31

 

Đáp án môn Hóa mã đề 215:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 32

 

Đáp án môn Hóa mã đề 216:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 33

 

Đáp án môn Hóa mã đề 217:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 34

 

Đáp án môn Hóa mã đề 218:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 35

 

Đáp án môn Hóa mã đề 221:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 36

 

Đáp án môn Hóa mã đề 223:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 37

 

Đáp án môn Hóa mã đề 224:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 38

 

3. VẬT LÝ

Xem đề thi tại đây đáp án 24 mã đề Vật lý:

Đáp án môn Vật lý mã đề 201:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 39

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 202:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 40

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 203:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 41

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 204:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 42

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 205:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 43

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 206:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 44

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 207:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 45

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 208:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 46

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 209:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 47

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 210:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 48

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 211:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 49

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 212:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 50

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 213:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 51

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 214:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 52

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 215:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 53

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 216:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 54

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 217:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 55

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 218:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 56

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 220:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 57

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 221:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 58

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 222:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 59

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 223:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 60

 

Đáp án môn Vật lý mã đề 224:

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 61

 

 
 

Một thí sinh ở Trường THPT Chuyên Sơn La cho biết cả 3 môn em đều làm được hết. Đề có sự phân hoá tương đối tốt và dễ hơn năm ngoái rất nhiều.

"Đề Lý khoảng 30 câu đầu dễ lấy điểm, em nghĩ sẽ dễ dàng đạt từ 6 đến 6,5. 10 câu sau khó hơn một chút do em không phải học sinh chuyên Lý.

Hóa với Sinh là hai môn thi xét điểm Đại học của em. Đề hóa em thấy khó hơn trong ba môn vì có những dạng mới, được luyện thi nhưng chưa nhiều. Thời gian làm đề Hóa khá eo hẹp", Bùi Thị Thanh Thảo (Mỹ Đức B, Hà Nội) chia sẻ.

Thí sinh này cũng cho biết, môn Sinh khó nhiều ở 10 câu cuối, kiến thức chủ yếu của lớp 12 và một số ít ở lớp 11.

Nguyễn Thị Thảo, học sinh trường Mỹ Đức A cho biết lợi thế của em là các môn khối B, đặc biệt là môn Sinh. Em đánh giá đề thi hay với 20 câu đầu cơ bản và 20 câu sau nâng cao, có tính phân loại. Em làm chắc chắn được 28 câu. Thí sinh mong đỗ NV1 Đại học Y Hà Nội.

Dap an cac mon to hop Khoa hoc tu nhien ky thi THPT Quoc gia 2019 hinh anh 62

Thí sinh ở Sơn La vui vẻ sau đề thi các môn tổ hợp Khoa học tự nhiên. (Ảnh: Tùng Lâm)

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, cả nước có gần 38.050 phòng thi; 1.980 điểm thi. Trong số 887.104 thí sinh, 233.977 em chỉ đăng ký để xét tốt nghiệp THPT mà không có nhu cầu dùng kết quả thi để xét tuyển vào đại học (chiếm 26,38%); 622.925 thí sinh thi đăng ký để xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ (chiếm 70,22%); 30.202 thí sinh chỉ đăng ký để xét tuyển ĐH, CĐ (chiếm 3,04%).

Trong số thí sinh đăng ký thi, hơn 468.000 thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp khoa học xã hội (sử, địa, giáo dục công dân) chiếm tỉ lệ gần 53% tổng số thí sinh.

Khoảng 330.000 thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (lý, hóa, sinh) chiếm hơn 34% tổng số thí sinh.

Bên cạnh đó, có 27.066 thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp khoa học Tự nhiên và khoa học xã hội. Nếu thí sinh bỏ một trong hai bài thi sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT.

Sau khi có kết quả thi, bài thi nào cao điểm hơn sẽ được chọn xét tốt nghiệp.

 

Gần 330.000 thí sinh làm bài tổ hợp khoa học tự nhiên thi THPT Quốc gia 2019

Gần 330.000 thí sinh làm bài tổ hợp khoa học tự nhiên thi THPT Quốc gia 2019

Sáng 26/6, các thí sinh đăng ký thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên phải hoàn thành 3 bài thi Vật lý, Hóa học và Sinh học.
 
Những lưu ý quan trọng đối với bài thi tổ hợp dành cho thí sinh

Những lưu ý quan trọng đối với bài thi tổ hợp dành cho thí sinh

Chỉ một sai sót nhỏ trong bài thi này có thể khiến kết quả của cả 3 môn thi thành phần không được công nhận.
Nhóm PV Giáo dục
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU