• Zalo

Đáp án '12 câu đố cực khó khiến não bạn nổ tung'

Giáo dục Thứ Hai, 25/11/2019 18:00:00 +07:00

Những câu đố giúp bạn phát triển trí tuệ cũng như khả năng nhớ được các dữ kiện trong thời gian ngắn.

Câu 1:

d1 15

 

Câu 2:

3 que tính xếp thành số 6 theo hệ La Mã.

d2, 17

 

Câu 3:

Đáp án là số 4.

d3 19

 

Câu 4:

d4 20

 

Câu 5:

Bởi vì đó là đứa bé sơ sinh.

d5 21

 

Câu 6:

Bạn cần sử dụng một đường kẻ ngang để chia 188 thành 2 số 1 và 4 số 0.

d6 23

 

Câu 7:

Cách thay thế được giải thích trong bức ảnh dưới đây.

d7 24

 

Câu 8:

Họ ở 2 bên bờ đối diện nhau.

d8 25

 

Câu 9:

d9 26

 

Câu 10:

Chúng ta sẽ xếp que tính như sau.

d10 27

 

Câu 11:

Viết số 1 ở dòng đầu tiên. Bạn có 1 số 1. Vậy đọc là "Một một" và viết số 11 ở dòng tiếp theo.

Với số 11, bạn có 2 số 1. Vậy đọc là: "Hai một" và viết số 21 ở dòng tiếp.

Với số 21, bạn có 1 số 2 và 1 số 1. Vậy đọc là: "Một hai một một" và viết số 1211 ở dòng tiếp.

Cứ tiếp tục như vậy, sau số 312211 là 13112221, tiếp sau sẽ là 1113213211.

d11 28

 

Câu 12:

Người ấy sống ở thời đại trước Công Nguyên.

d12 29

 

<<< Câu đố

Tùng Lâm
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin