• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Đảo Trường Sa duyệt đội ngũ kỷ niệm 40 năm giải phóng

Quang cảnh lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng quần đảo Trường Sa trên đảo Trường Sa sáng 29/4

Quang cảnh lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm giải phóng quần đảo Trường Sa trên đảo Trường Sa sáng 29/4

Các chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam trong lễ mít tinh

Các chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam trong lễ mít tinh

Một chiến sỹ Hải quân làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa

Một chiến sỹ Hải quân làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa

Các sỹ quan hải quân duyệt đội ngũ

Các sỹ quan hải quân duyệt đội ngũ

Chiến sỹ hải quân duyệt đội ngũ kỷ niệm 40 năm giải phóng đảo Trường Sa

Chiến sỹ hải quân duyệt đội ngũ kỷ niệm 40 năm giải phóng đảo Trường Sa

Chiến sỹ hải quân nhân dân

Chiến sỹ hải quân nhân dân

Nhân dân, sư thầy trên đảo Trường Sa

Nhân dân, sư thầy trên đảo Trường Sa

Duyệt đội ngũ qua lễ đài

Duyệt đội ngũ qua lễ đài

Chiến sỹ hải quân duyệt đội ngũ sáng 29/4

Chiến sỹ hải quân duyệt đội ngũ sáng 29/4

Các chiến sỹ không quân làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa

Các chiến sỹ không quân làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa

Chiến sỹ tiêu binh hải quân

Chiến sỹ tiêu binh hải quân

Chiến sỹ tiêu binh hải quân (Tùng Đinh/Thực hiện)

Chiến sỹ tiêu binh hải quân (Tùng Đinh/Thực hiện)

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất