Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng truyền thông tại EVNNPC 2019

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Ba, 26/11/2019 19:22:00 +07:00

Sáng 26/11/2019 tiếp tục diễn ra lễ khai giảng lớp 5 về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao kỹ năng truyền thông của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Tham gia khai giảng lớp học có ông Nguyễn Văn Tin - Trưởng ban Truyền thông, ông Hồ Chí Dũng – Chuyên gia giảng dạy cao cấp và hơn 50 học viên từ làm công tác truyền thông tại đơn vị cấp 3 và đơn vị cấp 4.

Phát biểu khai giảng lớp học ông Nguyễn Văn Tin - Trưởng ban truyền thông cho biết: Chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kỹ năng truyền thông năm 2019, là đợt tập huấn cho 364 học viên những cán bộ làm công tác truyền thông tại đơn vị cấp 3 và đơn vị cấp 4 và các ban chuyên môn Tổng công ty.

Chương trình đào tào bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kỹ năng truyền thông năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ truyền thông của Tổng công ty có kiến thức thức, có kỹ năng xây dựng các nội dung phổ biến và khả năng phát triển đa dạng trên các kênh truyền thông mới, làm truyền thông nội bộ theo cách mới, đồng thời nâng cao khả năng thu thập và cảnh báo sớm các thông tin trên môi trường truyền thông số, kịp thời và nhanh chóng giải đáp các thắc mắc của khách hàng và quản trị thông tin thông qua đào tào và truyền cảm hứng mạnh mẽ và gắn kết đội ngũ truyền thông và nâng cao kỹ năng truyền thông một cách hiệu quả của Tổng công ty.

nguyen van tin

Ông Nguyễn Văn Tin - Trưởng ban Truyền thông Tổng công ty Điện lực miền Bắc khai giảng lớp 5 

Nói về những thay đổi và đổi mới trong công tác tập huấn truyền thông năm 2019, ông Nguyễn Văn Tin cũng cho biết thêm, năm nay công tác tập huấn truyền thông đã có nhiều thay đổi so với những năm trước về đối tượng học viên, số lượng học viên cũng như hình thức tham gia, đó là: cán bộ làm công tác truyền thông đến 100% các điện lực huyện, thành phố, thị xã, và các đơn vị cấp 4 đều có học viên tham gia.

Bên cạnh đó, chương trình còn mở rộng đối tượng là sự tham gia của các ban chuyên môn, và các tổ chức đoàn thể của Tổng công ty. Khi tham gia khóa học mỗi học viên phải đáp ứng điều kiện là có tham gia 8 bài học trực tuyến E-Learing trực tiếp làm bài kiểm tra với số điểm đạt yêu cầu mới được tham gia chương trình đào tạo.

khoa dao tao

Các học viên lớp 5 tham gia chương trình đào tạo 

Bên cạnh đó sự khác biệt trong nội dung chương trình đào tạo, đó là để các học viên khi tham gia đào tạo bám sát toàn bộ các chỉ tiêu các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Chương trình năm nay sẽ tập trung ôn lại định hướng công tác truyền thông giai đoạn 2016-2020 và cho những năm tiếp theo, từ đó cán bộ làm công tác truyền thông có thể xây dựng kế hoạch truyền thông, trên cơ sở định hướng và có căn cứ để bám sát vào nhiệm vụ chuyên môn khi triển khai kế hoạch và công tác truyền thông của đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Tin cũng đề cập đến nội dung mà cán bộ làm công tác truyền thông cần nắm rõ như: Quyền lợi và nghĩa vụ của các nhà báo trong việc khai thác, xử lý thông tin để phối hợp hiệu quả với báo chí trong nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về ngành; Kỹ năng trong việc dự báo, tiếp nhận, xử lý cung cấp thông tin cũng như ngăn ngừa khủng hoảng truyền thông; Hiểu rõ mối quan hệ chặt chẽ và không thể tách rời của các khâu trong hoạt động tổ chức, khẳng định trách nhiệm và vai trò của người quản lý truyền thông trong mắt xích của hoạt động điện lực; Vai trò của truyền thông nội bộ và những ảnh hưởng nếu lãnh đạo đơn vị coi nhẹ hoặc không quan tâm đến công tác này; Nhận thức về các kênh truyền thông nội bộ khác nhau như bản tin pdf, màn hình đa nhiệm, website, diễn đàn nội bộ, mạng xã hội … ; Quản lý các kênh truyền thông một cách hiệu quả; Làm thế nào để phát ngôn không gây thảm họa, ngăn chặn khủng hoảng truyền thông lan truyền và cách xử lý nhanh nhất khép lại, kết thúc vụ việc để không xảy ra khủng hoảng tuyền thông; Tìm hiểu và tiếp cận về truyền thông trên mạng xã hội, nâng cao nghiệp vụ về kỹ năng thế nào là tin, bài, phóng sự, bài viết theo chuyên đề.

Trưởng ban Truyền thông Nguyễn Văn Tin mong muốn, ngoài mục đích mang đến kiến thức truyền thông, buổi đào tạo còn cung cấp thêm những kinh nghiệm, kỹ thuật và quy trình chuẩn cho để tiếp cận tin, cũng như cách thức để khai thác các chủ đề các tin bài đúng hơn, đưa thông tin xuyên suốt từ trên xuống dưới và ngược lại, đảm bảo sự nhất quán của thông tin khi triển khai thực hiện.

Ban tổ chức lớp học cũng mong muốn sau khi kết thúc khóa học, các học viên trong lớp sẽ gắn kết các mối quan hệ từ các đơn vị khác nhau, để hỗ trợ nhau trong công việc chuyên môn và giúp nhau làm tốt công tác truyền thông tốt hơn nữa.

Bên cạnh đó, trong thời gian học tập mỗi học viên sẽ trang bị cho mình những kiến thức tối thiểu liên quan đến công tác truyền thông phục vụ nhiệm vụ của mình, với mục đích làm tốt công tác truyền thông để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, công tác quản lý vận hành, và các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, góp phần hoàn thành tốt hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị thành viên nói chung và Tổng công ty Điện lưc miền Bắc nói riêng.

truong ban truyen thong 3

Ông Nguyễn Văn Tin - Trưởng ban Truyền thông Tổng công ty đã trực tiếp lên lớp với bài giảng: Trao đổi về công tác truyền thông trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc 

Sau khi khai giảng lớp học ông Nguyễn Văn Tin trưởng ban Truyền thông Tổng công ty đã trực tiếp lên lớp với bài giảng: Trao đổi về công tác truyền thông trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc với 3 nội dung được đề cập: Định hướng công tác truyền thông Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Vai trò, yêu cầu, định hướng và giải pháp truyền thông nội bộ; Luật báo chí; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Nguyên tắc xử lý khủng hoảng truyền thông và để phát ngôn không gây thảm họa và hướng dẫn xử lý các tình huống khi tiếp xúc với cơ quan.

chuong trinh dao tao 4

Tham gia chương trình đào tạo có Tiến sỹ Hồ Chí Dũng – Chuyên gia giảng dạy cao cấp  

Lớp học về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kỹ năng truyền thông  lớp 5 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2019 sẽ bế giảng vào ngày 29/11/2019.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtc.vn