'Đạo chích' bẻ trộm gương xe nhanh như chớp

(VTC News) - Trong tích tắc, tên đạo chích lành nghề đã bẻ thành công 2 gương xe.

Nguồn: Otofun

Phong Linh

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO