Đánh thuế 0,1%/giá trị GD với thừa kế CK ngoài gia đình

(VTC News) – Các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán không thuộc thành viên gia đình sẽ bị đánh thuế 0,1%/giá trị giao dịch cho người nhận.

Đây là một trong những nội dung quan trọng của thông tư số 27/2010 do Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký ngày 26/2 vừa qua.

 

  Người nhận chứng khoán biếu, tặng, cho, thừa kế không thuộc thành viên gia đình sẽ bị đánh thuế 0,1%/giá trị giao dịch. 

Người nhận chứng khoán biếu, tặng, cho, thừa kế không thuộc thành viên gia đình sẽ bị đánh thuế 0,1%/giá trị giao dịch. 


Theo đó, đối với người nộp là thành viên của Trung tâm lưu ký thì phí chuyển nhượng chứng khoán đối với trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán không thuộc thành viên trong gia đình như giữa vợ với chồng, giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, giữa cha chồng, mẹ chồng với con dâu, giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể, giữa ông nội, bà nội với cháu nội, giữa ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, giữa anh, chị, em ruột với nhau; người nhận sẽ phải chịu mức phí là 0,1%/ giá trị giao dịch. Trường hợp thừa kế chứng khoán chưa lưu ký, người nhận thừa kế nộp phí cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông qua Tổ chức phát hành.

 

Ngoài ra, mức phí 0,1%/ giá trị giao dịch cũng được đánh cho các trường hợp là Cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật; Các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp  thuận.

 

Thông tư 27/2010 của Bộ Tài chính cũng quy định, phí giao dịch của các thành viên đối với chứng khoán niêm yết là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư là 0,03%/giá trị giao dịch; trái phiếu là 0,0075%/giá trị giao dịch.

 

Phí giao dịch của chứng khoán chưa niêm yết (UPCOM) đối với cổ phiếu là 0,02%/giá trị giao dịch; Trái phiếu là 0,0075%/giá trị giao dịch.

 

Hà Linh

 

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN