• TRANG CHỦ
 • Kinh tế

Danh sách những ngân hàng an toàn nhất thế giới

17. Ngân hàng Quốc gia Australia Quốc gia: Australia (Úc) Tài sản: 752.585.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AA- / Moody's: Aa2 / S&P: AA-

17. Ngân hàng Quốc gia Australia Quốc gia: Australia (Úc) Tài sản: 752.585.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AA- / Moody's: Aa2 / S&P: AA-

16. Ngân hàng Hoàng gia Canada Quốc gia: Canada Tài sản: 823.278.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AA / Moody's: Aa3 / S&P: AA-

16. Ngân hàng Hoàng gia Canada Quốc gia: Canada Tài sản: 823.278.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AA / Moody's: Aa3 / S&P: AA-

15. Ngân hàng Rabobank Quốc gia: Netherlands Tài sản: 929.719.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AA- / Moody's: Aa2 / S&P: AA-

15. Ngân hàng Rabobank Quốc gia: Netherlands Tài sản: 929.719.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AA- / Moody's: Aa2 / S&P: AA-

14. Ngân hàng United Overseas Bank Quốc gia: Singapore Tài sản: 224.634.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AA- / Moody's: Aa1 / S&P: AA-

14. Ngân hàng United Overseas Bank Quốc gia: Singapore Tài sản: 224.634.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AA- / Moody's: Aa1 / S&P: AA-

13. Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC Bank) Quốc gia: Singapore Tài sản: 267.485.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AA- / Moody's: Aa1 / S&P: AA-

13. Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC Bank) Quốc gia: Singapore Tài sản: 267.485.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AA- / Moody's: Aa1 / S&P: AA-

12. Ngân hàng DBS Bank Quốc gia: Singapore Tài sản: 317.729.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AA- / Moody's: Aa1 / S&P: AA-

12. Ngân hàng DBS Bank Quốc gia: Singapore Tài sản: 317.729.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AA- / Moody's: Aa1 / S&P: AA-

11. Ngân hàng TD Bank Quốc gia: Canada Tài sản: 824.916.000 USD Fitch: AA- / Moody's: Aa1 / S&P: AA-

11. Ngân hàng TD Bank Quốc gia: Canada Tài sản: 824.916.000 USD Fitch: AA- / Moody's: Aa1 / S&P: AA-

10. Ngân hàng Société de Financement Local (SFIL) Quốc gia: Pháp Tài sản: 115.195.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AA / Moody: Aa2 / S & P: AA

10. Ngân hàng Société de Financement Local (SFIL) Quốc gia: Pháp Tài sản: 115.195.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AA / Moody: Aa2 / S & P: AA

9. Ngân hàng Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Quốc gia: Luxembourg Tài sản: 56.102.000 USD Điểm tín nhiệm Moody: Aa1 / S & P: AA +

9. Ngân hàng Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Quốc gia: Luxembourg Tài sản: 56.102.000 USD Điểm tín nhiệm Moody: Aa1 / S & P: AA +

8. Ngân hàng Caisse des kho et Consignations Quốc gia: Pháp Tài sản: 197.337.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AA + / Moody: Aa1 / S & P: AA

8. Ngân hàng Caisse des kho et Consignations Quốc gia: Pháp Tài sản: 197.337.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AA + / Moody: Aa1 / S & P: AA

7. Ngân hàng NRW.BANK Quốc gia: Đức Tài sản: 197.425.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AAA / Moody: Aa1 / S & P: AA-

7. Ngân hàng NRW.BANK Quốc gia: Đức Tài sản: 197.425.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AAA / Moody: Aa1 / S & P: AA-

6. Ngân hàng Nederlandse Waterschapsbank Quốc gia: Hà Lan Tài sản: 100.500.000 USD Điểm tín nhiệm Moody: Aaa / S & P: AA +

6. Ngân hàng Nederlandse Waterschapsbank Quốc gia: Hà Lan Tài sản: 100.500.000 USD Điểm tín nhiệm Moody: Aaa / S & P: AA +

5. Ngân hàng Nederlandse Gemeenten Quốc gia: Hà Lan Tài sản: 180.917.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AAA / Moody: Aaa / S & P: AA +

5. Ngân hàng Nederlandse Gemeenten Quốc gia: Hà Lan Tài sản: 180.917.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AAA / Moody: Aaa / S & P: AA +

4. Ngân hàng L-Bank Quốc gia: Đức Tài sản: 96.733.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AAA / Moody: Aaa / S & P: AAA

4. Ngân hàng L-Bank Quốc gia: Đức Tài sản: 96.733.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AAA / Moody: Aaa / S & P: AAA

3. Ngân hàng Landwirtschaftliche Rentenbank Quốc gia: Đức Tài sản: 112.995.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AAA / Moody: Aaa / S & P: AAA

3. Ngân hàng Landwirtschaftliche Rentenbank Quốc gia: Đức Tài sản: 112.995.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AAA / Moody: Aaa / S & P: AAA

2. Ngân hàng Zurcher Kantonalbank Quốc gia: Thụy Sĩ Tài sản: 167.927.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AAA / Moody: Aaa / S & P: AAA

2. Ngân hàng Zurcher Kantonalbank Quốc gia: Thụy Sĩ Tài sản: 167.927.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AAA / Moody: Aaa / S & P: AAA

1. Ngân hàng KfW Quốc gia: Đức Tài sản: 640.953.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AAA / Moody: Aaa / S & P: AAA (Huyền Trân/theo Business Insider)

1. Ngân hàng KfW Quốc gia: Đức Tài sản: 640.953.000 USD Điểm tín nhiệm Fitch: AAA / Moody: Aaa / S & P: AAA (Huyền Trân/theo Business Insider)

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất