Đang truyền hình trực tiếp Đà Nẵng tan hoang sau bão

VTC News đang truyền những hình ảnh trực tiếp Đà Nẵng tan hoang sau bão.
Xem video trực tiếp truyền về từ Đà Nẵng:

Untitled Document

Xuân Mai
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN