• Zalo

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có tân Tổng bí thư

Thế giới Thứ Sáu, 22/01/2016 08:21:00 +07:00

Ông Bounnhang Volachith vừa được bầu làm Tổng bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khoá 10.

Ông Bounnhang Volachith vừa được bầu làm Tổng bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khoá 10.

Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, chiều nay (22/1), tại thủ đô Vientiane, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 10 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Tại Đại hội lần này, ông Bounnhang Volachith được Đại hội tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 10.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 10 gồm 69 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 8 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.
Tân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Bounnhang Volachith.
Tân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Bounnhang Volachith. 
Tại Hội nghị Trung ương khóa 10 lần thứ nhất được tổ chức vào sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Bounnhang Volachith giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; bầu Bộ Chính trị gồm 11 ủy viên.

Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Bounthong Chithmany làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đại hội đã thông qua các vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước dựa trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và thống nhất cao. Đại hội cũng đã tập trung nghiên cứu sâu sắc và thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9; tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 9, nhất là những thành tựu nổi bật đã giành được trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính quyền; công tác mặt trận, quần chúng của Đảng; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; công tác xây dựng Đảng... Những thành tựu nổi bật trong 5 năm qua đã tạo nên sức mạnh mới, góp phần tiếp tục đưa đất nước Lào tiến lên con đường đã lựa chọn.

Tại Đại hội lần này, nhiều đại biểu đã phát biểu tham luận đóng góp thẳng thắn vào trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đồng thời đã chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong nhiệm kỳ vừa qua, nhằm góp phần tích cực vào tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, Đại hội đã rút ra 7 bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn trong Đại hội 9 và thực tiễn 30 năm sự nghiệp đổi mới; đồng thời đưa ra 7 phương hướng và nhiệm vụ mới trong giai đoạn tiếp theo.

Đại hội đã giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 chỉ đạo tổ chức nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần này một cách sâu sắc… nhằm triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục nghiên cứu sâu sắc các nhiệm vụ trọng tâm đó để đưa vào Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10.

Đại hội đã nghe và thông qua Báo cáo Tầm nhìn 2030, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 8 (2016-2020) với chủ đề “Phấn đấu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020, trở thành đất nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao theo hướng phát triển xanh và bền vững đến năm 2030”.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Bounnhang Volachith, tân Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh, trong thời khắc đầy ý nghĩa này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 10 khẳng định sẽ chịu trách nhiệm trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục phát huy sự nghiệp cách mạng của Đảng tiếp tục đưa đất nước Lào tiến lên dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước tiến lên con đường Xã hội chủ nghĩa.

Ông Bounnhang Volachith bày tỏ vinh dự và tự hào được Đại hội bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; cảm ơn chân thành tới các đại biểu đã tin tưởng và giao phó trọng trách cao cả này.

Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào mong muốn, mỗi đảng viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, các Ủy viên Trung ương Đảng, các cơ quan lãnh đạo của Đảng tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, truyền thống vinh quang của Đảng, không ngừng nghiên cứu học tập, góp phần lãnh đạo đưa toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ 10 đã đề ra.

Nguồn: VOV
Bạn có cảm nghĩ gì về "Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có tân Tổng bí thư" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin