• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Đàn trâu rừng đuổi sư tử đực chạy 'thừa sống thiếu chết'

Trâu rừng đuổi sư tử chạy ra khỏi lãnh thổ

Trâu rừng đuổi sư tử chạy ra khỏi lãnh thổ

'Không có bữa ăn nào ở đây', thông điệp của đàn trâu rừng gửi đến sư tử

'Không có bữa ăn nào ở đây', thông điệp của đàn trâu rừng gửi đến sư tử

Sư tử thường nhằm vào những con trâu non, yếu để tấn công

Sư tử thường nhằm vào những con trâu non, yếu để tấn công

Nhưng khi đàn trâu đoàn kết lại thì sư tử cũng phải sợ

Nhưng khi đàn trâu đoàn kết lại thì sư tử cũng phải sợ

Sư tử bị đàn trâu đuổi chạy 'thừa sống thiếu chết'

Sư tử bị đàn trâu đuổi chạy 'thừa sống thiếu chết'

Con sư tử đói sẽ phải đi tìm những con mồi khác thay thế

Con sư tử đói sẽ phải đi tìm những con mồi khác thay thế

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất