• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Dân quân Ba Lan luyện tập như đặc nhiệm tinh nhuệ

Các dân quân dàn đội hình phòng thủ trong rừng

Các dân quân dàn đội hình phòng thủ trong rừng

Dân quân chuẩn bị vũ khí trước bài tập ở Minsk Mazowiecki, Ba Lan

Dân quân chuẩn bị vũ khí trước bài tập ở Minsk Mazowiecki, Ba Lan

Nữ dân quân tham gia luyện tập

Nữ dân quân tham gia luyện tập

Bài tập bảo vệ lãnh thổ của các dân quân Ba Lan

Bài tập bảo vệ lãnh thổ của các dân quân Ba Lan

Lập các chốt chặn trong rừng

Lập các chốt chặn trong rừng

Một dân quân hóa trang để hòa mình vào rừng

Một dân quân hóa trang để hòa mình vào rừng

Hành quân trong rừng là một phần của bài tập

Hành quân trong rừng là một phần của bài tập

Giữ vị trí chiến đấu

Giữ vị trí chiến đấu

Hòa mình vào môi trường

Hòa mình vào môi trường

Giữ vững các vị trí chiến đấu

Giữ vững các vị trí chiến đấu

Đội hình các dân quân Ba Lan

Đội hình các dân quân Ba Lan

Trao đổi trong quá trình luyện tập

Trao đổi trong quá trình luyện tập

Chuẩn bị vũ khí

Chuẩn bị vũ khí

Trao đổi trong quá trình luyện tập

Trao đổi trong quá trình luyện tập

Hành quân trong bài tập

Hành quân trong bài tập

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất