• TRANG CHỦ
  • Sức khỏe

Dân Hà Nội tập thể dục dưới lòng đất

Không phân biệt đông hay hè, cứ chiều chiều tại hầm đường bộ Ngã Tư Sở lại tập trung rất đông người tham gia tập thể dục rèn luyện sức khỏe.

Không phân biệt đông hay hè, cứ chiều chiều tại hầm đường bộ Ngã Tư Sở lại tập trung rất đông người tham gia tập thể dục rèn luyện sức khỏe.

Đối tượng tập thể dục dưới hàm đường bộ này rất đa dạng và có đủ mọi lứa tuổi.

Đối tượng tập thể dục dưới hàm đường bộ này rất đa dạng và có đủ mọi lứa tuổi.

Họ tận dụng mọi khoảng trống tại hành lang, lối lên xuống để tập thể dục.

Họ tận dụng mọi khoảng trống tại hành lang, lối lên xuống để tập thể dục.

Có nhiều bài tập, động tác còn cần phải có sự hỗ trợ của tay vịn bậc lên xuống.

Có nhiều bài tập, động tác còn cần phải có sự hỗ trợ của tay vịn bậc lên xuống.

Khá đông học sinh, sinh viên cũng tham gia, do khu vực này là rất gần với nhiều trường học.

Khá đông học sinh, sinh viên cũng tham gia, do khu vực này là rất gần với nhiều trường học.

Theo họ, tập thể dục dưới lòng đất như ở đây có thể tránh được gió rét, nắng nóng, cũng như khói bụi, tiếng ồn...

Theo họ, tập thể dục dưới lòng đất như ở đây có thể tránh được gió rét, nắng nóng, cũng như khói bụi, tiếng ồn...

Có nhiều bài tập, động tác còn cần phải có sự hỗ trợ của tay vịn bậc lên xuống.

Có nhiều bài tập, động tác còn cần phải có sự hỗ trợ của tay vịn bậc lên xuống.

Những người lớn tuổi chiếm phần lớn 'cộng đồng thể dục' ở đây.

Những người lớn tuổi chiếm phần lớn 'cộng đồng thể dục' ở đây.

Rộng rãi, sạch sẽ, hành lang người đi bộ trở thành đường chạy lý tưởng.

Rộng rãi, sạch sẽ, hành lang người đi bộ trở thành đường chạy lý tưởng.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất