Dân Colombia nằm ườn ra đường trong 'ngày lười biếng thế giới'

(VTC News) - Trong "ngày lười biếng thế giới", người dân thành phố Bogota, Colombia có thể bỏ làm và nằm ườn ra đường khi toàn bộ phương tiện giao thông bị cấm ở nhiều tuyến phố.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế