• TRANG CHỦ
  • Thể thao

Dàn chân dài Yokohama sát cánh cùng Tuấn Anh

Dàn chân dài Performance Idol League của Yokohama mùa giải 2016.

Dàn chân dài Performance Idol League của Yokohama mùa giải 2016.

Họ không chỉ là một đội cổ động mà còn đại diện cho Yokohama ở cuộc thi P.I.D.L.

Họ không chỉ là một đội cổ động mà còn đại diện cho Yokohama ở cuộc thi P.I.D.L.

Dưới đây là 16 thành viên của đội.

Dưới đây là 16 thành viên của đội.

Tiểu Hàn

Tiểu Hàn

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất