• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

Đám cưới con cán bộ xã, toàn trường nghỉ học

Lán xe lại trở thành bếp nấu của đám cưới.

Lán xe lại trở thành bếp nấu của đám cưới.

Lớp học, bàn ghế học sinh trở thành nơi tiếp khách.

Lớp học, bàn ghế học sinh trở thành nơi tiếp khách.

Cạnh phòng Hiệu trưởng là sân khấu của đám cưới.

Cạnh phòng Hiệu trưởng là sân khấu của đám cưới.

Khuôn viên trường thành khuôn viên đám cưới linh đình.

Khuôn viên trường thành khuôn viên đám cưới linh đình.

Cổng trường trở thành cổng chào của đám cưới.

Cổng trường trở thành cổng chào của đám cưới.

Thiệp cưới được in rất cụ thể địa điểm là trường 'Trung Học Cơ Sở Tân Tiến -Vĩnh Tường -Vĩnh Phúc'

Thiệp cưới được in rất cụ thể địa điểm là trường 'Trung Học Cơ Sở Tân Tiến -Vĩnh Tường -Vĩnh Phúc'

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất