• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Bộ trưởng Nakatani Gen nhận hoa từ Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh

Bộ trưởng Nakatani Gen nhận hoa từ Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh

Hai bộ trưởng làm lễ chào cờ

Hai bộ trưởng làm lễ chào cờ

Cùng duyệt đội danh dự

Cùng duyệt đội danh dự

Đại tướng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Nakatani Gen duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Nakatani Gen duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Nakatani Gen duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại tướng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Nakatani Gen duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Hai bộ trưởng duyệt đội danh dự đi qua lễ đài

Hai bộ trưởng duyệt đội danh dự đi qua lễ đài

Hai đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản chụp ảnh chung

Hai đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản chụp ảnh chung

Hội đàm giữa đoàn Bộ quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản

Hội đàm giữa đoàn Bộ quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản

Bộ trưởng Nakatani Gen trong buổi hội đàm

Bộ trưởng Nakatani Gen trong buổi hội đàm

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh trong hội đàm (Tùng Đinh/Thực hiện)

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh trong hội đàm (Tùng Đinh/Thực hiện)

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất