Đài truyền hình KTS VTC chính thức trực thuộc Bộ TT&TT

(VTC News) - Tổng công ty VTC chính thức ký biên bản bàn giao nguyên trạng nhân sự, tài chính của Đài VTC về cho Đài VTC quản lý theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện Nguyễn Xuân Cường và Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC Nguyễn Thanh Lâm vừa ký bàn giao tổ chức, nhân sự và tài chính giữa Tổng công ty VTC và Đài VTC có sự chứng kiến của Tổ công tác 132, Bộ TT&TT và một số đơn vị liên quan.

Theo biên bản bàn giao, Tổng công ty VTC sẽ bàn giao về Đài VTC 702 cán bộ bao gồm 362 cán bộ nam và 340 cán bộ nữ, trong đó các cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm đa số.

Về nguyên tắc, hai bên thống nhất bàn giao nguyên trạng, trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ liên quan về công tác tổ chức, nhân sự của Đài VTC và các đơn vị báo chí cho Đài VTC tiếp nhận, quản lý kể từ ngày 1/1/2014.

Theo Nghị định 132/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT thì  Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (Đài VTC là cơ quan báo chí được Bộ Bưu chính Viễn thông – nay là Bộ TT&TT giao cho Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC quản lý và xây dựng được 10 năm) sẽ  điều chuyển về thành đơn vị sự  nghiệp trực thuộc Bộ TT&TT từ đầu tháng 12/2013.

Bảo Bình
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN