• TRANG CHỦ
  • Thế giới

Đại sứ Mỹ đội mưa đi chùa làm lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ

Đại sứ Mỹ Ted Osius cùng gia đình đội mưa đến Chùa Quán Sứ chiều 28/8

Đại sứ Mỹ Ted Osius cùng gia đình đội mưa đến Chùa Quán Sứ chiều 28/8

Đại sứ và con đi mưa để vào chùa

Đại sứ và con đi mưa để vào chùa

Mặc dù trời mưa rất to nhưng Đại sứ Ted Osius vẫn tươi cười khi đến Chùa Quán Sứ

Mặc dù trời mưa rất to nhưng Đại sứ Ted Osius vẫn tươi cười khi đến Chùa Quán Sứ

Gia đình Đại sứ vào chùa

Gia đình Đại sứ vào chùa

Đại sứ nói chuyện với các sư trong Chùa Quán Sứ

Đại sứ nói chuyện với các sư trong Chùa Quán Sứ

Mẹ của Đại sứ Ted Osius (áo đen) và chị gái của ông (áo xanh)

Mẹ của Đại sứ Ted Osius (áo đen) và chị gái của ông (áo xanh)

Cả gia đình nói chuyện với các sư Chùa Quán Sứ

Cả gia đình nói chuyện với các sư Chùa Quán Sứ

Đại sứ bế con theo các sư đến nơi làm lễ

Đại sứ bế con theo các sư đến nơi làm lễ

Đại sứ bế con theo các sư đến nơi làm lễ

Đại sứ bế con theo các sư đến nơi làm lễ

Đại sứ Ted Osius cầm hương ngồi nghe kinh

Đại sứ Ted Osius cầm hương ngồi nghe kinh

Đại sứ và con cùng lắng nghe kinh của các sư Chùa Quán Sứ

Đại sứ và con cùng lắng nghe kinh của các sư Chùa Quán Sứ

Thắp hương trên bàn thờ chính

Thắp hương trên bàn thờ chính

Mẹ của Đại sứ Ted Osius nghe các sư cầu kinh

Mẹ của Đại sứ Ted Osius nghe các sư cầu kinh

Các sư trong Chùa Quán Sứ làm lễ Vu lan chiều 28/8 (Tùng Đinh/Thực hiện)

Các sư trong Chùa Quán Sứ làm lễ Vu lan chiều 28/8 (Tùng Đinh/Thực hiện)

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất