Đại hội thi đua Bộ TT&TT giai đoạn 2006-2010

Ngày 15/8/2010 tới đây Bộ TT&TT sẽ tổ chức Đại hội thi đua giai đoạn 2006-2010 để tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua, rút ra những bài học kinh nghiệm về đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua, về kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tiếp tục phát triển mạnh mẽ các phong trào thi đua trong toàn Ngành.

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ thị 39/CT-TW của Bộ chính trị, nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, trong 5 năm vừa quan, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ luôn quan tâm chỉ đạo việc tổ chức triển khai công tác thi đua khen thưởng sâu rộng trong toàn ngành. Điển hình như: Thi đua công tác quản lý, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, Phát huy sáng kiến, cải tiển kỹ thuật, áp dụng KHKT – quản lý mới. Thi đua Xây dựng đời sống, văn hóa, thể thao… Các phong trào thi đua đa dạng, phong phú trong nhiều mặt, có ý nghĩa thiết thực mang lại hiệu quả tích cực cho việc thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội toàn Ngành.

Kết quả công tác khen thưởng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn vừa qua đã có: 03 tập thể, 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. 91 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích dẫn đầu phòng trào thi đua hàng năm. 879 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua hàng năm. 02 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, 95 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ…. và hàng ngàn lượt các nhân được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc…

Những điển hình tập thể, cá nhân được xét tặng, tôn vinh đều giữ vững và phát huy được tính gương mẫu, tích cực của mình đồng thời có sức lan tỏa để các tập thể các nhân khác học tập. Công tác khen thưởng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn đã giữ được vai trò là đòn bẩy thúc đẩy, lôi cuốn hàng vạn cán bộ, công nhân viên chức tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.Trong suốt 5 năm (2006-2010) công tác thi đua, khen thưởng của Bộ TT&TT không ngừng được đổi mới và nâng cao chất lượng.

Đại hội đã đề ra mục tiêu giai đoạn 2011 – 2015 để động viên mọi nguồn lực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Ngành giai đoạn 2010 - 2015, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2010 hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, chào mừng Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI: Đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản. Tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, hội tụ công nghệ; đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân về sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông. Không ngừng tiếp tục đổi mới quản lý sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, tạo sự chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực…

Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp biểu dương những thành tích của các anh hùng, chiến sỹ thi đua, những nỗ lực của các đơn vị trong toàn nghành đối với công tác thi đua khen thưởng. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Để đẩy mạnh phong trào thi đua, cần quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến thông qua việc tổng kết và phát động phong trào học tập các điển hình tiên tiến. Công tác thi đua-khen thưởng đòi hỏi phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhưng nhất thiết phải có đội ngũ cán bộ chuyên trách làm nòng cốt”.

 

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN